İlaç Okuryazarlığı Nedir?

Günümüz sağlık sisteminde, bireylerin sağlığı koruma ve geliştirme uygulamalarını benimsemeleri, verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilenmeleri, kendi sağlıkları ile ilgili kararlar verebilmelerinde etkin olmaları, sorumluluk ve haklarını bilmeleri beklenmektedir. Sağlık bilgilerini arama ve anlama, sağlık hizmetini sunanlar ile iletişim kurma durumunda bireylerin sağlık okuryazarlığı önemli bir etkendir. 

Uluslararası literatürde giderek daha çok kullanılan sağlık okuryazarlığı kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından  “sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlamıştır.  Daha geniş bir tanım ile “okuryazarlıkla bağlantılı, insanların sağlık durumlarıyla ilgili olarak günlük yaşamlarında kararlar almak, yaşam kalitelerini arttırmak/sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterlilik” olarak ifade edilmiştir . 

İlaç okur yazarlığı sağlık okuryazarlığının önemli bir parçasıdır İlaçlar Dünya’da sağlık harcamaları ve yatırımlarının çok büyük bir kısmını oluşturur. ilaç okur-yazarlığı “bireylerin ilaçla ilgili mesajları okuyabilmesi, ilaç kutularının üzerini okuyup anlaması, ilaç kullanımı konusunda sağlık çalışanları tarafından söylenenleri anlayıp yapabilmesi” olarak tanımlanabileceği gibi, daha geniş bir tanım ile “insanların yaşam kalitelerini arttırmak/sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla kullandıkları ilaçlar ile ilgili olarak gerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterlilik” olarak da tanımlanabilir. İlaç okur-yazarlığının önemi yeterince vurgulanmalıdır.