Oksitoksin Hormonu ve Sosyal Davranışlar

İnsanların sosyal davranışlarında aldıkları yardım etme, ilişkiye başlama ve bitirme kararlarını nasıl aldıkları felsefeciler, ekonomistler ve psikologlar tarafından onlarca yıldır araştırılmaktadır. 

Oksitosin sosyal davranışlar üzerinde çok önemli yönlendirici etkisi olan bir hormondur. Yapılan bir çalışmada oksitosinin yardım etme davranışını arttırdığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmada katılımcıların bir miktar parayı kendisine ve arkadaşına pay etmesi istenmiş, deneklere sprey yoluyla oksitosin uygulandığında daha bireyci olan katılımcıların arkadaşına yardım etme davranışının arttığı bulunmuştur. Oksitosin sosyal dikkat ve bakışma sırasında artış gösterdiği ve ilişkinin başlarında yeni eşle ilk zamanlarda oluşan heyecan ve uyarılmadan sorumlu olduğu kanıtlanmıştır.

Oksitosin sosyal ipuçlarının yakalanmasını ve ifade edilişini arttırmaktadır.  Bir çalışmada katılımcılar oksitosin uygulandıktan sonra, yüz ifadesinde ve ses tonundaki korku ve mutluluk duyguları daha güçlü şekilde yansıtmışlardır.

Oksitosinin sosyal davranışlardaki rolünün sosyoekonomik düzeyi düşük bireylerde daha etkili olduğu gösterilmiştir, çünkü sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan bireyler daha kaotik ve tehlikeli yerlerde yaşadıkları için başkalarının ihtiyaçlarına ve motivasyonlarına daha duyarlı olmak durumundadır.